Cùng về Thọ Xuân (Thanh Hóa) để tìm hiểu về triều đại Lê Sơ ở khu di tích Lam Kinh và nơi trồng loại bưởi tiến vua nổi tiếng - bưởi Luận Văn.

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Đăng nhận xét

 
TinhHoaCuocSong © 2013. All Rights Reserved. Share on Google Template Free Download. Powered by Google