Cổ nhân nhìn người rất chú trọng đến tướng mạo, khí sắc bên ngoài, bởi nó phản ánh được tâm tư, vận mệnh của người ta. Đối với các thầy tướng số, bài học đoán mệnh đầu tiên chính là phân biệt được màu sắc.

xem tướng, vận mệnh, người xưa, xem tướng, vận mệnh, người xưa,

Thuật xem tướng của người xưa. (Ảnh: Internet)

Triều Đường có một vị tăng nhân am hiểu về tướng mệnh, thông qua quan sát khí sắc của người ta mà dự đoán khí số, vận mệnh, mỗi lần suy đoán đều linh nghiệm như thần.

Thường Cổn Lân, tể tướng của tỉnh Phúc Kiến cảm thấy tăng nhân tuổi đã cao, bảo ông hãy thu nhận đồ đệ kế thừa thuật xem tướng của mình.

Lão tăng nói: “Chuyện này hoàn toàn dựa vào bản tính trời sinh, không thể tùy tiện truyền thụ cho người khác. Tôi phát hiện trong những người bên cạnh ông có một người có thể truyền thụ”.

Thường Cổn liền triệu tập hết thảy mọi người đến, vị lão tăng này đã chọn một tên tiểu lại tên Hoàng Triệt làm đồ đệ. Thường Cổn bảo y hãy theo tăng nhân học tập thuật xem tướng.

Vị lão tăng đem quần áo tơ lụa với năm loại màu sắc treo trên kệ của một gian phòng tối, bảo Hoàng Triệt hãy chọn chúng ra.

Lão tăng nói: “Người bình thường đều không thể phát huy đầy đủ nhãn lực của bản thân mình. Chỉ cần con quan sát chúng kỹ lưỡng, sau mười ngày có thể phần nào phân biệt được màu sắc; nửa năm sau, thì có thể nhìn rõ năm loại màu sắc này”.

Lão tăng dạy Hoàng Triệt rằng: “Nếu như có thể phân biệt rõ được năm màu này trong căn phòng tối, sau khì trở về có thể quan sát tướng mặt của người ta lúc ban ngày mà suy đoán tương lai”.

Thế là, lão tăng đem bí quyết xem tướng truyền thụ cho Hoàng Triệt, hơn nữa tiên đoán rằng người sau không có ai có thể vượt qua anh ta cả.

Lý Cát Phủ nói: “Thuật xem tướng của Hoàng Triệt, chỉ sau Viên Thiên Cang và Hứa Tạng Bí!”.

(Trích từ “Tiền Định Lục”)

Theo Epochtimes.com

 
TinhHoaCuocSong © 2013. All Rights Reserved. Share on Google Template Free Download. Powered by Google