Ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, sáo diều là trò chơi quen thuộc mỗi chiều hè trong những ngày nông nhàn, khi những cánh đồng tràn ngập nắng và gió.

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Đăng nhận xét

 
TinhHoaCuocSong © 2013. All Rights Reserved. Share on Google Template Free Download. Powered by Google