Làng trong lòng phố, đó là cách người ta gọi đùa về làng của người Cơ Tu ở Đà Nẵng.

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Đăng nhận xét

 
TinhHoaCuocSong © 2013. All Rights Reserved. Share on Google Template Free Download. Powered by Google