Chợ phiên cổ ở Hải Phòng diễn ra vào ngày 5, 10 âm lịch hàng tháng. Sau này, do nhiều yếu tố tác động, chợ diễn ra thường xuyên hơn, họp vào các ngày chủ nhật trong tháng.

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Đăng nhận xét

 
TinhHoaCuocSong © 2013. All Rights Reserved. Share on Google Template Free Download. Powered by Google