Làng Chuôn Ngọ (Phú Xuyên, Hà Nội) đã nức tiếng từ xưa với nghề có 1-0-2 của mình, nhưng hầu như rất khó để nghe thấy tiếng động của cưa, đục, chạm hay tiếng máy móc ở đây.

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Đăng nhận xét

 
TinhHoaCuocSong © 2013. All Rights Reserved. Share on Google Template Free Download. Powered by Google