Dọc theo dòng sông Thơm bạn sẽ đến được với làng nghề sản xuất sợi chỉ sơ dừa An Trạch, Mỏ Cày, Bến Tre.

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Đăng nhận xét

 
TinhHoaCuocSong © 2013. All Rights Reserved. Share on Google Template Free Download. Powered by Google