Cùng về làng Hạ Thái, Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội để tìm hiểu nghề làm sơn mài nơi đây.

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Đăng nhận xét

 
TinhHoaCuocSong © 2013. All Rights Reserved. Share on Google Template Free Download. Powered by Google