Cùng khám phá chợ nổi Đam-nơn-Sa-đuộc (Damnoen Saduak) ở Thái Lan để thấy những nét tương đồng và khác biệt so với chợ nổi ở Việt Nam.

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Đăng nhận xét

 
TinhHoaCuocSong © 2013. All Rights Reserved. Share on Google Template Free Download. Powered by Google